กิจกรรมเพื่อสังคม
14 พฤศจิกายน 2562
สปริงเมทมอบหมอนหนุนแก่ กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สปริงเมทมอบหมอนหนุนจำนวน 172 ใบให้กับกองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2562