กิจกรรมเพื่อสังคม
18 ธันวาคม 2556
โครงการประกวด ปลอกหมอนนอนฝัน ครั้งที่ 1
สปริงเมทร่วมกับแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จ.​นครสวรรค์ จัดประกวดผลงาน “ปลอกหมอนนอนฝัน” เพื่อส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือ ของชาวจังหวัดนครสวรรค์
18 ธันวาคม 2556
กิจกรรมเพื่อสังคม
01 พฤศจิกายน 2556
สปริงเมทระดมทุน ช่วยผู้ประสบวาตภัยในฟิลิปปินส์
สปริงเมทได้ร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบวาตภัย ในประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับเครือโรงแรมทูนส์ (Tune Hotels)
01 พฤศจิกายน 2556