กิจกรรมเพื่อสังคม
30 พฤศจิกายน 2554
สปริงเมทบริจาคที่นอนปิกนิกให้ ผู้ประสบอุทกภัย ณ มทร. สุวรรณภูมิ
สปริงเมท ได้มอบที่นอนฟองน้ำปิกนิก ให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) จ. นนทบุรี
30 พฤศจิกายน 2554
กิจกรรมเพื่อสังคม
11 พฤศจิกายน 2554
งานเลี้ยงการกุศล “Let’s Help Thai Flood Victims” 
สปริงเมทได้สนับสนุนโรงแรม Nova Platinum Pattaya ในการจัดงานเลี้ยงการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย "Let's Help Thai Flood Victims" ณ โรงแรม Nova Platinum Pattaya เมืองพัทยา
11 พฤศจิกายน 2554
กิจกรรมเพื่อสังคม
09 พฤศจิกายน 2554
สปริงเมทบริจาคที่นอนปิกนิกให้ รพ.ราชวิถี
สปริงเมทมอบที่นอน 250 ชิ้นแรกที่ได้จากโครงการ "ที่นอนน้อยช่วยเพื่อน โดย สปริงเมท" ให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ไร้ที่อยู่อาศัย
09 พฤศจิกายน 2554
กิจกรรมเพื่อสังคม
31 ตุลาคม 2554
สปริงเมทบริจาคน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย
สปริงเมทได้นำน้ำดื่มจำนวน 1,080 ขวด (ขนาดบรรจุขวดละ 1.5 ลิตร) ไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย
31 ตุลาคม 2554
กิจกรรมเพื่อสังคม
09 ตุลาคม 2554
สปริงเมทบริจาคถุงยังชีพให้กับ ผู้ประสบอุทกภัย
สปริงเมทบริจาคถุงยังชีพ ให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ใน จ. พระนครศรีอยุธยา
09 ตุลาคม 2554
กิจกรรมเพื่อสังคม
02 เมษายน 2554
Springmate at the Sea
ทีมงานสปริงเมทได้ไปช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการปลูกปะการังและทำความสะอาดชายหาด บนเกาะขาม อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
02 เมษายน 2554
กิจกรรมเพื่อสังคม
08 มกราคม 2554
กิจกรรมวันเด็ก สำหรับชุมชนมัสยิสดารุ้ลอามีน
สปริงเมทบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กๆ ในชุมชนมัสยิสดารุ้ลอามีน กรุงเทพฯ
08 มกราคม 2554