ปลอกหมอนแบบต่างๆ
แบบมีปีก
 
หน้า

หลัง

แบบธรรมดา มีลิ้น

แบบมีปีก มีกุ๊น มีลิ้น